AKTIIVI PALKKA

AKTIIVI PALKKA

Aktiivi Palkka laskee tarkasti kaikki palkkamuodot ja työnantajamaksut eri toimialojen vaatimusten mukaisesti. Ohjelmalla voidaan laskea kuukausipalkkoja, tuntipalkkoja tai urakkapalkkoja. Työntekijöiden palkka- ja ennakonpidätystiedot tallennetaan työntekijäluetteloon. Palkkalaskelmien tekeminen käy kätevästi valmiiksi tallennettuja perustietoja hyödyntäen. Palkkalaskelmissa huomioidaan sosiaaliturvamaksut, eläkevakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksut. Palkkalaskelmat jäävät ohjelman muistiin ja niistä voidaan tulostaa tilastoja sekä tehdä vaaditut palkka- ja työnantajailmoitukset tulorekisteriin.

Jos palkanlaskentaohjelma on hankittu Aktiivi Kirjanpito-ohjelman lisävarusteeksi, voidaan palkanmaksutapahtumat noutaa kirjanpitoon ja koostaa niistä tosite automaattisesti.

Ominaisuudet:

  • Palkkalaskelmat työntekijälle ja työnantajalle
  • Palkka- ja työnantajailmoitukset tulorekisteriin
  • Raportteja: työtodistus, palkkatodistus, erilaiset tilastot
  • Ennakonpidätys myös portaikkoverokortin mukaan
  • Kumulatiivinen ennakonpidätys
  • Palkkaennakot
  • Työntekijäkohtaisesti määriteltävät työntekijä- ja työnantajamaksut, esim. yrityksen osaomistajan alennettu työttömyysvakuutusmaksu